Сторінки

Увага! Конкурс

Шановні учні 9-11 класів!

І Запрошуємо Вас взяти участь у конкурсі учнівських бізнес-планів та  у конкурсі учнівських наукових робіт.
Організатор конкурсу – Національний університет “Львівська політехніка” (кафедра менеджменту організацій).
У конкурсі можуть брати участь учні випускних класів загальноосвітніх середніх шкіл, гімназій та ліцеїв. На конкурс подаються бізнес-плани, підготовлені командою учнів (від 2 до 5 осіб в команді).


Тематика бізнес-плану: “Інноваційний проект”. Бізнес-план може описувати розроблення та впровадження інноваційного проекту у будь-якій сфері економічної діяльності: сільське господарство, легку промисловість, харчову промисловість, виробництво високотехнологічних товарів, будівництво, оптову та роздрібну торгівлю, туристичну діяльність, транспорт і зв'язок, фінансову діяльність, освіту та ін.

Авторам кращих робіт за рішенням конкурсної комісії будуть надіслані запрошення для участі у презентації перед комісією з викладачів кафедри та успішних підприємців, де вони зможуть зробити доповідь і в процесі дискусії захистити результати своєї роботи та отримати цінні подарунки.
Прослуховування робіт буде проведено після 15 травня 2016 року за адресою: 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12, IV навчальний корпус (Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту організацій, ауд. 407).
Бізнес-план повинен бути оформлений згідно таких вимог:
1. Бізнес-план має містити:
1.1. Дані про авторів, мету і завдання проекту, опис продукту чи/та послуги, позиціонування товару на ринку, його відмінні риси, сегментування споживачів згідно їх потреб та поведінкових характеристик; опис обладнання, оглядові відомості про джерела постачання сировини та матеріалів, план маркетингу, забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг, моделі ціноутворення, методи стимулювання продажу, рекламний бюджет, кадрову політику, тощо. Основний акцент слід зробити на маркетинговий план, який включає способи донесення інформації потенційним споживачам та змістовне наповнення реклами нового продукту чи послуги.
1.2. Резюме обсягом до трьох сторінок друкованого тексту формату А4;
2. Обсяг бізнес-плану – до 30 сторінок друкованого тексту формату А4 (текстовий редактор - MS Word,  шрифт основного тексту - Times New Roman, розмір шрифту (кегель) - 14, відстань між рядками - полуторний, поля тексту: зверху - 2 см; знизу - 2 см; ліворуч - 2,5 см; праворуч - 1,5 см).
3. Бізнес-план виконується українською мовою.

Командам учнів, які бажають взяти участь у написанні бізнес-плану, слід зареєструватись до 15 квітня 2016 року через реєстраційну форму на сайті кафедри кафедри менеджменту організацій: http://mo.lp.edu.ua/, розділ Вступникам:
Протягом квітня 2016 року у НУ “Львівська політехніка” для учасників буде проведений тренінг “Як підготувати успішний бізнес-план”.

На запозичення в тексті роботи слід обов’язково робити посилання і джерела подавати у списку використаної літератури. У разі невідповідності оформлення матеріалів зазначеним вимогам та порушення терміну подання, роботи до розгляду не приймаються!
Участь в конкурсі безкоштовна. Беріть участь та перемагайте!


Відповідальний за організацію конкурсу – Беспалюк Христина Мирославівна, конт. тел.0509490840, 0961981867.       e-mail: hakulja27@gmail.com

Шановні учні 9-11 класів!

Запрошуємо Вас взяти участь у конкурсі учнівських наукових робіт.
Організатор конкурсу учнівських наукових робіт – Національний університет “Львівська політехніка” (кафедра менеджменту організацій).
У конкурсі можуть брати участь учні загальноосвітніх середніх шкіл, коледжів, гімназій та ліцеїв. За бажанням учня, для допомоги у написанні наукової роботи, кафедра може надати консультанта-викладача.
Учнівські наукові роботи можуть бути підготовлені на один із зазначених нижче напрямів:
1)      конкуренція як основний чинник ринкової економіки;
2)      підприємства, що впроваджують інноваційні товари та сучасні технології: вітчизняний та закордонний досвід;
3)      огляд художньої та науково-популярної літератури з економічними знаннями: прикладне значення для розвитку суспільства;
4)      інтеграція науки та бізнесу: проблеми та шляхи подолання;
5)      екологічна складова виробництва: вимога сьогодення;
6)      проблеми малого та середнього бізнесу в Україні;
7)      електронний бізнес: основні тенденції розвитку.
Авторам кращих робіт за рішенням конкурсної комісії будуть надіслані запрошення для участі у VI Міжнародній науково-практичній конференцій «Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації», де вони зможуть зробити доповідь і в процесі дискусії захистити результати своєї роботи. За результатами конкурсу кращі роботи будуть безоплатно опубліковані: у збірнику матеріалів конференції (тези доповіді до 3 ст.) та робота переможця, при доповненні її, у фаховому Віснику Львівської політехніки “Проблеми економіки та управління” (наукова стаття до 10 ст.). Переможці конкурсу будуть також нагороджені цінними подарунками.
Конференцію буде проведено 19-21 травня 2016 року за адресою: 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12 (Національний університет “Львівська політехніка”, організатор - кафедра менеджменту організацій).
Вимоги до наукових робіт:
1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені учнівські наукові роботи.
2. Роботи оформлюються відповідно до таких вимог:
·  наукова робота має бути структурованою, містити власні обґрунтування та мати практичну цінність. Бажаним є наявність елементів: “Постановка проблеми”, “ Аналіз  досліджень і публікацій”, “Виклад основного матеріалу”, “Висновки та рекомендації”;
·  наукова робота обов’язково повинна містити список використаних джерел. Бажано, щоб в списку літератури були статті, монографії, підручники та посібники, посилання на іноземні джерела за останні 5 років. Робота може містити посилання на електронні джерела, але небільше 30% загального числа використаної літератури.
Роботи виконуються українською мовою. Для подальшої публікації у фаховому Віснику Проблеми економіки та управління” необхідний переклад на англійську мову розширеної анотації.
Роботи слід надсилати до 15.04.2016 року через реєстраційну форму на сайті кафедри менеджменту організацій : http://mo.lp.edu.ua/, розділ Вступникам:
У разі невідповідності оформлення матеріалів зазначеним вимогам та порушенні терміну подання роботи до розгляду не приймаються!

Відповідальний за прийом робіт – Беспалюк Христина Мирославівна, конт. тел. 0509490840, 0961981867.
e-mail: hakulja27@gmail.com

Вимоги до оформлення наукової роботи:
Обсяг тез – 2-3 повні сторінки зі списком використаної літератури. Текст необхідно подавати сформованим у Microsoft Word. Матеріали приймаються тільки українською мовою. Основний текст для тез: шрифт – 11, інтервал – 1,1, відступ – 1 см, гарнітура Times New Roman. Формат аркушів А4 (210×297 мм). Відступи: зверху – 2,0 см, знизу – 2,7 см, зліва – 1,8 см, справа – 2,5 см. Колонтитули: знизу – 1,7 см (номер сторінки по центру).

Петренко Н.В.
Назва навчального закладу


Участь в конкурсі безкоштовна. Відчуйте себе студентами та молодими науковцями!

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...