ПРОФЕСІЙНА СПІЛЬНОТА КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ 1-11-их КЛАСІВ 60-го МЕРИДІАНУ

ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ


ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

 НЕ НАДАЮТЬСЯ

Про установчі документи закладу загальної середньої освіти

Статут — це нормативно-правовий акт, яким оформлюють створення закладу будь-якої форми власності, визначають його структуру, функції, правовий статус, взаємовідносини з іншими закладами, організаціями, а також обумовлюють порядок реорганізації та припинення діяльності.
Статут розробляється відповідно до законодавства України та є документом, який регламентує діяльність закладу загальної середньої освіти.
Статут закладу загальної середньої освіти затверджується засновником.
📌Закон України «Про освіту» https://bit.ly/3R5Q7jv
📌Закон України «Про повну загальну середню освіту» https://bit.ly/40VeV2k
ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

(5 клас)

Оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класів здійснюється відповідно до нормативно-правових документів:
✅ Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17) https://bit.ly/3jDG8Wb
✅ Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 № 762 (у редакції наказів Міністерства освіти і науки України № 621 від 08.05.2019, № 268 від 01.03.2021), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369
✅ Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2022 р. №289 (чинні для 5 класів)


ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

(6-11 класи)

Оцінювання школярів 6-11 класів здійснюється відповідно до нормативно правових документів:
✅Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17);
✅Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 № 762 (у редакції наказів Міністерства освіти і науки України № 621 від 08.05.2019, № 268 від 01.03.2021), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369;
✅Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 13 квітня 2011 р. № 329, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за N 566/19304) (чинні для 6 – 11 класів);
✅Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08. 2013 р. № 1222 із змінами, додаток 2 (чинні для 6 – 11 класів);
✅Інструкція з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06. 2008 р. № 496.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ЗА ЕКСТЕРНАТНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат)– це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства.
Здобуття загальної середньої освіти за екстернатною формою навчання не обмежується віком.
Для зарахування (переведення) на екстернат до закладу освіти подається заява, в якій зазначається підстава відповідно до пункту 1 розділу ІІ Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти . До заяви додається(ються) відповідний(і) документ(и), що підтверджує(ють) наявність такої підстави (крім підстав, зазначених у підпунктах 5, 6 пункту 1 цього розділу).
Екстернат може організовуватися в поєднанні з іншими формами навчання (без переведення здобувача освіти на екстернат): з однією з інституційних форм, сімейною (домашньою) формою, педагогічним патронажем для осіб, які бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів (відповідно до підпунктів 2, 6 пункту 1 розділу ІІ Положення).
Організація здобуття освіти за екстернатною формою здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових документів:
🔰Конституції України;
🔰Закону України «Про освіту»;
🔰Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
🔰Наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти» зі змінами;
🔰Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»;
🔰Наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 №955 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8»;
🔰Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03. 2022 року № 284 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні».ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ЗА СІМЕЙНОЮ (ДОМАШНЬОЮ) ФОРМОЮ

Cімейна (домашня) форма здобуття освіти — це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні, не нижчому за стандарти освіти, несуть батьки. Якщо рівень знань дитини виявиться незадовільним — школа має повне право наполягати на її поверненні до очної форми навчання.
Положення про сімейну освіту носить загальний характер і стосується всіх державних шкіл без винятку. Адміністрація школи не має жодної законної підстави відмовити батькам, які хочуть перевести свою дитину на сімейну форму навчання.
Організація здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових документів:
✅Конституції України ст. 53
✅Закону України «Про освіту» ст. 9
✅Закону України «Про повну загальну середню освіту» ст. 4, 13, 14, 17
✅Наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти» зі змінами.
✅Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»
✅Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»
✅Наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 №955 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8»
✅Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03. 2022 року № 284 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»

ОРГАНІЗАЦІЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ЗА ФОРМОЮ

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПАТРОНАЖ

Педагогічний патронаж:
👉спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми;
👉організовується для осіб віком до 18 років (за винятком випадків, коли тривалість здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами було подовжено відповідно до законодавства).
Педагогічний патронаж передбачає:
✅надання освітніх послуг відповідно до потреб дитини та у формі, яка найбільш відповідає стану дитини та її індивідуальним можливостям;
✅можливість здобувача освіти періодично долучатися до учнівського колективу з метою соціалізації (у межах загальношкільних освітніх заходів);
✅взаємодію педагогічних працівників із закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту дітей, інклюзивно-ресурсними центрами;
✅контроль керівника закладу освіти за виконанням освітньої програми, яку опановує здобувач освіти.
Зарахування до закладу освіти на індивідуальну форму здобуття освіти проводиться, як правило, до початку навчального року і може здійснюватися незалежно від наявності вільних місць у класі.
Педагогічний патронаж здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових документів:
🔰Конституції України;
🔰Закону України «Про освіту» ст. 1, 9;
🔰Закону України «Про повну загальну середню освіту» стаття 13, 14, 17;
🔰Наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти» зі змінами;
🔰Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»;
🔰Наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 №955 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8»;
🔰Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03. 2022 року № 284 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»;
🔰Наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 №1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації»;
🔰Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2022 №466 «Про деякі питання видачі
документів про загальну середню освіту в умовах воєнного стану в Україні».
Вакансії станом на 27.11.2017 р.
Вакансії станом на 19.02.2018 р.


Вакансії станом на 29.05.2018 р.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...